30 maart 2008

Moslim en niet-Moslim

Er gaan, naast een heleboel andere dingen, twee zaken fout in de discussie over integratie, vrijheid van meningsuiting, extremisme etcetera.
Ten eerst wordt er steeds gesproken over Moslims. Wie zijn dat dan? Beschrijf deze "groep" eens? Natuurlijk is hun geloof het bindend element maar daar houdt het dan ook weer zo'n beetje op, zonder dat geloof op zich te bagettaliseren.
Ten tweede rest er dan de groep niet-Moslims. Zo mogelijk een nog grotere diversiteit aan inhoud, afkomsten en culturen.
Ik ben geen Moslim maar wil absoluut daardoor niet tot de groep niet-Moslims worden gerekend.

Het is wel zo dat vanuit het Islamitisch geloof gezien eenieder die dit geloof niet aanhangig is tot ongelovig wordt bestempeld wat wel degelijk enigszins polariserend werkt. Maar ook dat geldt dan weer voor iedere overtuiging en is daarmee niet bijzonder en onderscheidend. Het is meer de focus. Wanneer je er echt van overtuigd bent dat je geloof cq overtuiging redding voor jou als persoon en medestanders brengt zowel in het nu als na je dood dan kijk je toch op een bepaalde manier naar diegenen die dat niet aanhangen. Dan ga je ten strijde. En dat is iets heel anders dan geweld gebruiken. Denk maar aan het Leger des Heils en hun "Strijdkreet".

Pas wanneer het overstijgende inzicht verschijnt dat goedheid als belijdenis in de vorm van respect, zorg, aandacht, lotsbeschikking, niet-veroordelend, barmhartigheid kan bestaan, dan verdampen de verschillen en kunnen we gebroederlijk de "strijd" aangaan met diegenen die met geweld anderen hun wil wensen op te leggen en misbruik maken van hun kwetsbare situatie.

En die geweldsgroep komt nog steeds in alle werelddelen, volken en culturen en in alle gelagingen voor. Ook witte boorden en "false flag" regeringen.

Ik ben tegen geweld maar ben daarmee nog niet per sé "goed" maar ik denk wel goed op weg.

Is het allemaal zo simpel dan? Het dagelijks leven heeft toch zoveel elementen die op je af komen waardoor meningen en overtuigingen alle kanten op worden geslingerd?

Test je gedachten en gevoelens maar eens wanneer je fiets wordt gestolen.

Het kan geen kwaad om maar eens wat met jezelf uit te proberen:
Neem eens wat afstand tot je bezittingen zodat je beter gaat zien wie je eigenlijk bent, neem eens wat tijd voor het loslaten van al je gedachten, ben eens eerbiedig voor het wonder dat het menselijke bestaan eigenlijk is, gedenk dat je tekortkomingen hebt en droom over een samenleving die bevrijd zal zijn.
Dat lost niet vandaag alles op maar bedenk dat alle verdiensten van de wereldbevolking en zijn geschiedenis zijn voortgekomen uit individuen en niet anders en ook jij bent zo'n individu met dezelfde potentie.

Mooi toch?

27 maart 2008

Jazz festival

Voor alle liefhebbers van Jazz en aanverwante muziek even de aandacht voor het volgende:

Zoals bekend verondersteld is het North Sea Jazz festival verplaatst van Den Haag naar Rotterdam.
Daar was men in Den Haag natuurlijk niet blij mee.

Er is sinds 2006 dan ook een alternatief dat weer op dezelfde locatie wordt gehouden.Het programma is er niet minder om. 23 mei en 24 mei.

Mike Stern, Stanley Clarke, Randy Brecker, Matt Bianco, Toots, Wende Snijders, Level 42, Scott Henderson, en vele anderen (sorry anderen)

en de sfeer....ja, die zal als vanouds zijn, het geluid, de "drukte" die weer aangenaam zal zijn als in de beginjaren, weer lang de gedenksteen voor Paul Acket kunnen lopen, entree muziek, tjeemig wat een nostalgie.

13 maart 2008

Juridische bijstand bescherming privee reisgedrag

Waar is Jan? Nou, ik kijk wel even voor u.....die zit in de trein tussen 's-Hertogenbosch en Utrecht, meneer.

Of..die rijdt op de A2 ter hoogte van Everdingen, staat zelfs in de file want is tolpoortje x al een tijd geleden gepasseerd, maar nog niet bij poortje y aanbeland.

"nee, ik denk niet dat uw man vanavond thuis komt eten, hij heeft zojuist een tomatensoep en een ...even kijken....schnitzel zigeunersaus bij het AC restaurant afgerekend"

Ik ben tegen personificatie van ons (reis)gedrag. En zoek juridische bescherming en dus medestanders.
Dit is een oproep.
Ten aanzien van het reisgedrag in de auto is er nog de uitvlucht dat slechts de auto op naam staat en er ook iemand anders in gereden zou kunnen hebben, maar dit is wel dun.

Ik ben niet tegen de inzet van de gegevens ter bestrijding van de misdaad, maar ben tegen het absolute onvermogen van welk systeem dan ook om deze gegevens te beschermen en daarboven foutloos te interpreteren. De wet bescherming persoonsgegevens is daarin ontoereikend daar deze pas in werking treedt als het onrecht is geschied.

Ik ben niet tegen het betalen voor gebruik van wegen en openbaar vervoer maar ik zie dit wel als privé handeling.

Eerder maakte ik mij nog niet druk en had vertrouwen maar..

....in het licht van de recente OV kaart ontwikkelingen en de beveiligingsrel die er uit voortvloeit (hulde voor de krakers!) maak ik mij dan ook echt zorgen over de beveiliging van alle gegevens die over mij bekend zijn.
Onder het mom van "de voordelen heffen de nadelen op" moeten we maar leren leven met de fouten die de systemen gaan maken, de lekken en oneigenlijk gebruik van gegevens en tenslotte de diefstal en misbruik?

Deze diefstal kan ongemerkt heel lang plaatsvinden, het missen van (digitale) gegevens is namelijk moeilijk meetbaar. Net zoals er geen streepje op je paspoort komt als het is gekopieerd (weet je nog precies hoeveel kopieën er al van je paspoort zijn gemaakt in je leven? 10,50? en wat daar mee is gebeurd?) is het ook onzichtbaar als data (illegaal) is gekopieerd totdat dit aan het licht komt. Bepaald gebruik van deze onterecht verkregen data zou wel eens nooit aan het licht kunnen komen.
Privé detectives, incassobureaus en kredietverleners zouden naast internet al een aardig arsenaal aan "gekochte" databases (of wat is database in het Russisch?) kunnen gebruiken die gevoelige info over mensen geven en zich verder niet druk maken om de wettelijkheid van dergelijke informatie.

Iedereen die een beetje kan googelen komt er wel achter wie Telec@ster in real live is, maar dat is mijn eigen keuze en risico. Ook als je je niet op internet begeeft zijn er zoveel gegevens over je bekend die slechts met een wet bescherming persoongegevens zijn beschermd dat we daar niet meer blind mee door kunnen gaan.
Zelfs het wissen van gegevens is niet meer eenvoudig zo niet onmogelijk. Zelfs als je alle dragers fysiek vernietigd ben je nog niet zeker dat alles is gewist cq vernietigd precies omdat het geen sluitend systeem is en kan zijn.
Bewaarplicht is eenvoudig te voldoen maar een aantoonbaar vernietigplicht hoort daar naast.

Er moet dus een tegenbeweging in gang worden gezet.

Plicht tot verantwoording in balans met het recht op anonimiteit.
Het overgrote deel van de bevolking dat netjes belasting betaald, geen misdrijven pleegt of overtredingen begaat hoeft toch verder niet te worden geregistreerd als potentieel dwaler?

Richten we een stichting Leefanoniem (met anonieme leden) op, of emigreren we en doen dat weer op het moment dat er weer teveel gegevens zijn verzameld?

05 maart 2008

Nebatolan

Kan het? (in willekeurige volgorde en niet kompleet): Bijbel, Qur'án, Bhagavad Gita, Upanishads, Tipitaka, Vedas, Avesta, Tora, Bahá'í , ... , herschrijven?

Het is eerder gedaan dus het moet kunnen. De huidige vorm van bovengenoemde geschriften is al op vele manieren herschreven zo niet uitgelegd daar deze steeds aan de stand van de tijd moeten worden aangepast. Denk even aan internet, porno, genetische manipulatie, klonen, techniek, darwin, kernenergie enzovoorts. En de totstandkoming heeft ook vele jaren met zich meegenomen waarbij vele schrijvers waren betrokken. En ik laat "de leidende hand van boven" gevoeglijk hier buiten beschouwing.

Het (her)schrijven gebeurde na afloop van woelige tijden waarbij volkeren verhuisden van plaats en streek en culturen zich mixten over periodes van honderden zo niet duizenden jaren. Naar voren in de tijd worden de Geschriften Steentabletten en verder naar voren Kampvuurverhalen.

Gemeenschappelijk hebben al deze vormen dat er een opdracht of les tijdens het sterfelijke leven op de mens rust die naar binnen toe (gelovigen) beschrijft hoe het leven in waarde te leven en naar buiten toe aanspoort anderen (ongelovigen) ook te overtuigen van deze waarde.

De rest is geschiedenis en interpretatie en heeft geleid tot de huidige verdeeldheid.

Ik pleit dan ook voor een op te richten stroming uit alle wereld geledingen die op basis van afgezworen machtsstreven een gezamenlijk geschrift gaan opstellen.

Lange adem

Zij dienen dan ook een lange adem te hebben, neen, zelfs over meerdere generaties toegewijde nakomelingen te kunnen beschikken daar de huidige tijdgeest onvoldoende overeenstemmingswilskracht bezit en zelfs aan de vooravond van weer zo een wereldschok staat (nee, nee niet 2012, zie het breder, we doen het niet bepaald goed op aarde en dat leidt binnen nu en 100,200 jaar tot een klap).

Taal

Zij dienen ten eerste een taal te ontwikkelen die eenduidig is in interpretatie, neen, sterker nog, niet voor interpretatie vatbaar is.

Zij noemen zich

Nebatolan

hetgeen in deze nieuwe taal "schrijvers" betekent. Niet meer, niet minder.
Zij schrijven één boek:

Nebat

oftewel

"Schrift"


Nu niet roepen: er is al één boek. Nee, dat is afkomstig uit de oude tijden waar het mogelijk was meerdere boeken te hebben en waardoor strijd ontstond.

Nebatolan nebatim i Nebat

"Schrijvers schrijven het Schrift"

Hoop voor wie resteert in

Muag nuan

"Duizend jaar".