13 maart 2008

Juridische bijstand bescherming privee reisgedrag

Waar is Jan? Nou, ik kijk wel even voor u.....die zit in de trein tussen 's-Hertogenbosch en Utrecht, meneer.

Of..die rijdt op de A2 ter hoogte van Everdingen, staat zelfs in de file want is tolpoortje x al een tijd geleden gepasseerd, maar nog niet bij poortje y aanbeland.

"nee, ik denk niet dat uw man vanavond thuis komt eten, hij heeft zojuist een tomatensoep en een ...even kijken....schnitzel zigeunersaus bij het AC restaurant afgerekend"

Ik ben tegen personificatie van ons (reis)gedrag. En zoek juridische bescherming en dus medestanders.
Dit is een oproep.
Ten aanzien van het reisgedrag in de auto is er nog de uitvlucht dat slechts de auto op naam staat en er ook iemand anders in gereden zou kunnen hebben, maar dit is wel dun.

Ik ben niet tegen de inzet van de gegevens ter bestrijding van de misdaad, maar ben tegen het absolute onvermogen van welk systeem dan ook om deze gegevens te beschermen en daarboven foutloos te interpreteren. De wet bescherming persoonsgegevens is daarin ontoereikend daar deze pas in werking treedt als het onrecht is geschied.

Ik ben niet tegen het betalen voor gebruik van wegen en openbaar vervoer maar ik zie dit wel als privé handeling.

Eerder maakte ik mij nog niet druk en had vertrouwen maar..

....in het licht van de recente OV kaart ontwikkelingen en de beveiligingsrel die er uit voortvloeit (hulde voor de krakers!) maak ik mij dan ook echt zorgen over de beveiliging van alle gegevens die over mij bekend zijn.
Onder het mom van "de voordelen heffen de nadelen op" moeten we maar leren leven met de fouten die de systemen gaan maken, de lekken en oneigenlijk gebruik van gegevens en tenslotte de diefstal en misbruik?

Deze diefstal kan ongemerkt heel lang plaatsvinden, het missen van (digitale) gegevens is namelijk moeilijk meetbaar. Net zoals er geen streepje op je paspoort komt als het is gekopieerd (weet je nog precies hoeveel kopieën er al van je paspoort zijn gemaakt in je leven? 10,50? en wat daar mee is gebeurd?) is het ook onzichtbaar als data (illegaal) is gekopieerd totdat dit aan het licht komt. Bepaald gebruik van deze onterecht verkregen data zou wel eens nooit aan het licht kunnen komen.
Privé detectives, incassobureaus en kredietverleners zouden naast internet al een aardig arsenaal aan "gekochte" databases (of wat is database in het Russisch?) kunnen gebruiken die gevoelige info over mensen geven en zich verder niet druk maken om de wettelijkheid van dergelijke informatie.

Iedereen die een beetje kan googelen komt er wel achter wie Telec@ster in real live is, maar dat is mijn eigen keuze en risico. Ook als je je niet op internet begeeft zijn er zoveel gegevens over je bekend die slechts met een wet bescherming persoongegevens zijn beschermd dat we daar niet meer blind mee door kunnen gaan.
Zelfs het wissen van gegevens is niet meer eenvoudig zo niet onmogelijk. Zelfs als je alle dragers fysiek vernietigd ben je nog niet zeker dat alles is gewist cq vernietigd precies omdat het geen sluitend systeem is en kan zijn.
Bewaarplicht is eenvoudig te voldoen maar een aantoonbaar vernietigplicht hoort daar naast.

Er moet dus een tegenbeweging in gang worden gezet.

Plicht tot verantwoording in balans met het recht op anonimiteit.
Het overgrote deel van de bevolking dat netjes belasting betaald, geen misdrijven pleegt of overtredingen begaat hoeft toch verder niet te worden geregistreerd als potentieel dwaler?

Richten we een stichting Leefanoniem (met anonieme leden) op, of emigreren we en doen dat weer op het moment dat er weer teveel gegevens zijn verzameld?

2 opmerkingen: