05 maart 2008

Nebatolan

Kan het? (in willekeurige volgorde en niet kompleet): Bijbel, Qur'án, Bhagavad Gita, Upanishads, Tipitaka, Vedas, Avesta, Tora, Bahá'í , ... , herschrijven?

Het is eerder gedaan dus het moet kunnen. De huidige vorm van bovengenoemde geschriften is al op vele manieren herschreven zo niet uitgelegd daar deze steeds aan de stand van de tijd moeten worden aangepast. Denk even aan internet, porno, genetische manipulatie, klonen, techniek, darwin, kernenergie enzovoorts. En de totstandkoming heeft ook vele jaren met zich meegenomen waarbij vele schrijvers waren betrokken. En ik laat "de leidende hand van boven" gevoeglijk hier buiten beschouwing.

Het (her)schrijven gebeurde na afloop van woelige tijden waarbij volkeren verhuisden van plaats en streek en culturen zich mixten over periodes van honderden zo niet duizenden jaren. Naar voren in de tijd worden de Geschriften Steentabletten en verder naar voren Kampvuurverhalen.

Gemeenschappelijk hebben al deze vormen dat er een opdracht of les tijdens het sterfelijke leven op de mens rust die naar binnen toe (gelovigen) beschrijft hoe het leven in waarde te leven en naar buiten toe aanspoort anderen (ongelovigen) ook te overtuigen van deze waarde.

De rest is geschiedenis en interpretatie en heeft geleid tot de huidige verdeeldheid.

Ik pleit dan ook voor een op te richten stroming uit alle wereld geledingen die op basis van afgezworen machtsstreven een gezamenlijk geschrift gaan opstellen.

Lange adem

Zij dienen dan ook een lange adem te hebben, neen, zelfs over meerdere generaties toegewijde nakomelingen te kunnen beschikken daar de huidige tijdgeest onvoldoende overeenstemmingswilskracht bezit en zelfs aan de vooravond van weer zo een wereldschok staat (nee, nee niet 2012, zie het breder, we doen het niet bepaald goed op aarde en dat leidt binnen nu en 100,200 jaar tot een klap).

Taal

Zij dienen ten eerste een taal te ontwikkelen die eenduidig is in interpretatie, neen, sterker nog, niet voor interpretatie vatbaar is.

Zij noemen zich

Nebatolan

hetgeen in deze nieuwe taal "schrijvers" betekent. Niet meer, niet minder.
Zij schrijven één boek:

Nebat

oftewel

"Schrift"


Nu niet roepen: er is al één boek. Nee, dat is afkomstig uit de oude tijden waar het mogelijk was meerdere boeken te hebben en waardoor strijd ontstond.

Nebatolan nebatim i Nebat

"Schrijvers schrijven het Schrift"

Hoop voor wie resteert in

Muag nuan

"Duizend jaar".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten