27 juli 2008

Iddink boeterekening

Schoolboeken. Een veelbeladen onderwerp. Nodig, dat zeker. In beweging. Dat ook. Denk aan de digitalisering: allemaal een laptop en de boeken digitaal.

Maar zover is het nog niet. Eén van de spelers op deze gigantische markt is Iddink. Jaarlijks hebben zij een piek: het inleveren van de boeken. Deze club hanteert daarvoor een systeem wat gewoon om ellende vraagt: "doe zelf de lijst met ingeleverde boeken in de tas bij de boeken zelf en leg deze in een container: als er iets mis ie dan melden wij dat wel." Zie hier voor de precieze tekst (ik weet niet hoelang de link geldig blijft)

Dit jaar het volgende:

Boeken netjes ingeleverd (zo moeilijk is dat niet)

Boeterekening volgt met 5 (vijf!!) posten die niet ingeleverd zouden zijn.

Bezwaar brief geschreven: Een boek wel degelijk ingeleverd en de andere boeken nooit gehad want de school hanteert die methode niet.

Antwoord: één post wordt gecrediteerd de andere vier hebben we toch echt gehad.
We zouden nml zelf hebben aangegeven de boeken nog een jaar te willen huren het voorgaande jaar. Ach, dochterlief was van school gewisseld dus dat kan niet eens. Trouwens waarom voegen ze dan deze zgn. door ons ingevulde lijst niet gewoon bij als bewijs??

Dat dus nog maar eens helder opgeschreven.

Volgt een brief waarin het restant alsnog wordt gecrediteerd.

Met standaard teksten zoals:

"U geeft aan dat u de onderstaand vermelde boeken wel degelijk heeft ingeleverd."
(ach, ze heeft ze nooit gehad, maar de standaard tekst doet daar niks mee hè?)

en

"Wij gaan ervan uit dat u naar aanleiding van de door ons verstuurde boeterekening één en ander thuis nog eens goed heeft gecontroleerd en de boeken niet alsnog heeft aangetroffen."
(dat hadden we al gedaan, maar op de inhoudelijke argumenten wordt niet ingegaan)

"Derhalve nemen wij aan dat er ergens iets fout is gegaan (ze zeggen niet expliciet bij hun hè), zodat wij u niet aansprakelijk willen stellen voor de vermissing."(nee, dat moest er nog bijkomen ook als je in de procedure niet eens de mogelijkheid biedt een ontvangstbewijs te verkrijgen)

"Daarom zullen wij de door ons verstuurde boeterekening met kenmerk xxxxxxxx laten vervallen." (Iets laten vervallen wat er nooit is geweest is knap hoor, beter is termen te gebruiken als "niet verzonden te beschouwen")

Wij bieden u onze excuses aan voor het door ons veroorzaakte ongemak.
(Dat is dan wel weer keurig en geaccepteerd)

Tot zover.

Maar nog even dit: Het ging nu om een relatief groot bedrag (€ 156,40) zodat ik wel in de pen moest gaan klimmen. Wat als het om slechts één postje van zeg € 25,- zou gaan? Hoeveel mensen gaan er niet snel van uit dat er nog wel ergens een boek zal rondslingeren en betalen?
Hoeveel extra inkomsten (het is namelijk netto, netto opbrengst) heeft Iddink hier dan aan?

Peanuts op het grote geheel (€ 200 miljoen voor V.O. alleen) maar het gaat om het principe; Iddink kiest voor een ongecontroleerd inleversysteem en verstuurt achteraf boeterekeningen. Ter goeder trouw dat wel maar zij gaan uit van een piepsysteem indien zijn zelf fouten maken. En dat laatse gaat niet altijd op zodat er , op basis van hún gemak, mensen onterecht betalen. Want wij zijn groot en de leerling/ouder is klein.

2 a4tjes, 2 enveloppen en 2 postzegels verder ben ik er weer van af. En als dat nu het enige is wat er in dit klerkenland aan papier/internet werk op je af kwam alleen al om aan te geven dat je alles netjes doet. Soms wordt ik dan een beetje boos.

Kunnen we dan helemaal geen vuist maken?
(nee, nee, niet verkiezingen gaan roepen, die zijn voor de democratische vorm)

18 juli 2008

Broekweg: 30 kilometer illusie

Het stuk broekweg (Veldhoven) tussen de Hagendoornseweg en de Provincialeweg is officieel een 30 kilometerzone.Van oudsher is de broekweg een verbindingsweg waar velen nu nog steeds zonder erbij na te denken gebruik van maken. Op het boven genoemde stuk weg volgen dan stevige drempels en zig-zagd de weg lastig.

(ik wed dat dit stukje representatief is voor vele situaties in Nederland)

Maar het mag de haastige weggebruiker niet deren: Zo snel en drammerig mogelijk er doorheen.

Ik durf hier te beweren dat méér dan 90% van het verkeer door dit stuk broekweg geen bestemmingsverkeer is. Een 30 kilometerzone was toch bedoeld voor leefgebieden oftewel om een wijk of straat rustiger, verkeersluwer en veiliger te maken?

Dat gaat hier niet op. Handhaving vindt niet (nooit) plaats. Integendeel. Bewoners die door het drammerig rijgedrag hun auto met de wielen op het trottoir parkeren worden gewaarschuwd voor extra controles en bekeuringen. De buurtpreventie rest een wanhopige klikostickeractie.

In dit album een fotoreportage gemaakt in slechts 30 minuten: "O, ik wist niet dat het zo erg was"
broekweg30km


Ik zou zeggen kom eens bij mij een kopje koffie drinken en binnen een half uur heb je zelf een passende conclusie:

Maak de broekweg recht, fluisterasfalt erop en 50 km. Dat levert rust. En als er dan een ongeluk gebeurd hoeft de lokale overheid niet dommig te reageren met: och, dat hadden we daar niet verwacht.

Het wachten is nu tot de put gedempt moet worden.

17 juli 2008

Slecht weer en toch....een roodborstje.

En mocht je nu uit nieuwsgierigheid op deze blog terecht zijn gekomen zoek deze dan eens door, wellicht kom je het een en ander tegen.

16 juli 2008

Alles in PerspectiefAlles heeft zijn relatieve kant. Gratis schoolfruit bijvoorbeeld. Of het zogenaamde broodje gezond.
Zolang we alles afzonderlijk beoordelen komen we er niet uit.

Hetzelfde geldt voor belastingen; los bekeken zijn deze een aanslag op je budget maar indien we in staat zijn de rekening eens echt op te maken wat zouden we dan zien?

Totale inkomen van de Nederlanders (BNP) 435 miljard euro (2007)
Beroepsbevolking: 7 miljoen (2007)

Ergo: Bruto product per werkende Nederlander: € 62.000,-

Gemiddeld besteedbaar inkomen: € 28.000,- (42.000 bruto ongeveer)

Dat betekent dat er door Nederland (bijvoorbeeld aardgasbaten) voor de Nederlanders nog wat wordt bijverdiend waardoor de belastingdruk relatief laag kan zijn en toch de wegen, gezondheidszorg etc. op onze zeer hoge standaard gehandhaafd kunnen blijven.

Dat is perspectief.


15 juli 2008

NederlandsMocht iemand (een vrouw bijvoorbeeld) vragen "wil je me hier aanraken?" en je doet dat dan vervolgens hetzelfde als de instructie op het plaatje hierboven dan kun je achteraf nog wel stamelen "ik dacht dat je daar bedoelde" maar daar kom je dan niet ver meer mee.

10 juli 2008

Google Earth (4.3) Streetwalk = megacool!

Zoek naar de camerapicto's met oranje rand

Lees erover hoe het werkt HIER.

Het is weer amazing! Vergeet niet de straatweergave laag aan te zetten:niet zichtbaar?: dan toch eerst even upgraden naar versie 4.3 (via help->online controleren op updates)


Uiteraard is er in de states veel te zien (ongeveer heel new york) maar ook alle etappes van de tour de france. Die foto's zijn zelfs van een betere kwaliteit.

De foto's zijn gemaakt middels een auto met een 360 graden bolvormige lens. De foto's zien eruit als druppels water maar worden door de software uitgevouwen en gecorrigeerd. Zo sta je dan midden in de straat voor het hotel dat je net hebt geboekt. Beter nog: vóóraf kijken en dan pas boeken dan valt het niet tegen.

07 juli 2008

Water

bron

Watervoetafdruk geeft verbruik aan

Begin jaren negentig werd de term ‘ecologische voetafdruk’ bedacht: de hoeveelheid beschikbare natuurlijke bronnen die we gebruiken door te consumeren. Bijvoorbeeld door de eten, kleding te kopen en te tanken. Nu is er ook de term ‘watervoetafdruk’, uitgevonden door hoogleraar Arjen Hoekstra van de Universiteit Twente.

Zes kuub per dag
“Waterschaarste blijft vaak een ver-van-mijn-bedshow”, aldus Hoekstra in de National Geographic van juni. “Het feit dat er in sommige gebieden grote waterschaarste heerst, is bekend, maar wordt gezien als een probleem van de landen die eronder te lijden hebben, niet als een probleem waaraan ook consumenten in andere landen debet zijn. De watervoetafdruk van de Nederlandse consument bedraagt circa zes kubieke meter per dag. Slechts 2% is huishoudelijk watergebruik; de rest gaat op aan de productie van voedsel en goederen die de gemiddelde Nederlander consumeert. Voor 80% vindt die productie buiten ons land plaats.”

Katoenen hemd
Hoekstra legt dit in National Geographic uit aan de hand van een voorbeeld. “Neem de verdroging van het Aralmeer in Centraal-Azië. De ecologische ramp daar is het gevolg van een besluit in Sovjettijden om rond het meer katoenproductie te vestigen. Het Westen heeft die goedkope katoen allemaal geconsumeerd. Het is een systeem dat wij tolereren en zelfs mede in stand houden. Het zou zomaar kunnen dat het katoenen hemd dat jij nu draagt uit Oezbekistan afkomstig is.”

Virtueel water
Het aantal liters water dat nodig is voor een product, is de hoeveelheid ‘virtueel water’ in dat product. Een katoenen hemd kost bijvoorbeeld 2700 liter water: dat is 25 keer in bad gaan. Ook de productie van vlees kost erg veel water. Nederland importeert een hoeveelheid ‘virtueel water’ die gelijk is aan 40% van de jaarlijkse Rijnafvoer. Ons land neemt hiermee de derde plaats in op de wereldranglijst van gebruikers van virtueel water.

04 juli 2008

Hekel

Hebben jullie ook zo'n hekel aan die tijdbalkjes die bij het downloaden of installeren vollopen tot 99% en dan een hele tijd niets?

Belastingbeloften

Nou, ik ga het maar eens bijhouden.
Nu Trichet nota bene ons kabinet die inperking aanzegt die dit kabinet zich niet zelf kan opleggen wordt het tijd de uitkomst hiervan maar eens te volgen.

Met jullie hulp -geef me quotes- - geef me links- mét bronnen aub en gaan we deze "beloften" eens toetsen aan de tijd.

Ik zorg wel voor een degelijk overzicht.


Uit het regeerakkoord:

De visie, de zogenaamde 6 pijlers.

  • Een actieve internationale en Europese rol, zodat Nederland een relevante en constructieve partner blijft in de wereld en in Europa. (1.0)
  • Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie, om ook bij toenemende internationale concurrentie welvaart te waarborgen. (2.0)
  • Een duurzame leefomgeving, om de wereld beter achter te laten dan we haar aantroffen. (3.0)
  • Sociale samenhang omdat ieder mens telt en we iedereen nodig hebben. (4.0)
  • Veiligheid, stabiliteit en respect, omdat die de basis zijn voor vertrouwen tussen mensen. (5.0)
  • Een slagvaardige en verbindende overheid die een bondgenoot is voor burgers, en een dienstbare publieke sector. (6.0)

Het volgende is ook een mooi ankertje:

Investeringsagenda

Deze zes pijlers schragen de beleidsagenda van het kabinet. Op deze pijlers is een substantiële investeringsagenda gebaseerd, samen met 10 projecten.
De investeringsagenda is gebaseerd op de huidige begrotingsspelregels. Het begrotingstekort van -0,2% in 2007 wordt omgebogen naar een structureel begrotingsoverschot van +1,0% in 2011 (feitelijk overschot 1,1%). Besparingen, voornamelijk door efficiency, scheppen ruimte voor intensiveringen oplopend naar 7 miljard in 2011. Door lastenverschuivingen (onder meer milieubelasting) ontstaat ruimte voor lastenverlichting oplopend naar 3 miljard in 2011 ten behoeve van participatie, economische structuurversterking en koopkracht.

De 10 projecten gekoppeld aan de pijlers staan hier samengevat en dit zijn de titels:

1.0 Een actieve internationale en Europese rol

2.0 Nederland ondernemend innovatieland.
2.1 Aanval op de schooluitval.

3.0 Schoner en zuiniger

4.0 van probleemwijk naar prachtwijk
4.1 deltaplan inburgering
4.2 Kansen voor kinderen
4.3 Iedereen doet mee

5.0 Veiligheid, stabiliteit en respect

6.0 De overheid als bondgenoot en een dienstbare publieke sector.