04 juli 2008

Belastingbeloften

Nou, ik ga het maar eens bijhouden.
Nu Trichet nota bene ons kabinet die inperking aanzegt die dit kabinet zich niet zelf kan opleggen wordt het tijd de uitkomst hiervan maar eens te volgen.

Met jullie hulp -geef me quotes- - geef me links- mét bronnen aub en gaan we deze "beloften" eens toetsen aan de tijd.

Ik zorg wel voor een degelijk overzicht.


Uit het regeerakkoord:

De visie, de zogenaamde 6 pijlers.

  • Een actieve internationale en Europese rol, zodat Nederland een relevante en constructieve partner blijft in de wereld en in Europa. (1.0)
  • Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie, om ook bij toenemende internationale concurrentie welvaart te waarborgen. (2.0)
  • Een duurzame leefomgeving, om de wereld beter achter te laten dan we haar aantroffen. (3.0)
  • Sociale samenhang omdat ieder mens telt en we iedereen nodig hebben. (4.0)
  • Veiligheid, stabiliteit en respect, omdat die de basis zijn voor vertrouwen tussen mensen. (5.0)
  • Een slagvaardige en verbindende overheid die een bondgenoot is voor burgers, en een dienstbare publieke sector. (6.0)

Het volgende is ook een mooi ankertje:

Investeringsagenda

Deze zes pijlers schragen de beleidsagenda van het kabinet. Op deze pijlers is een substantiële investeringsagenda gebaseerd, samen met 10 projecten.
De investeringsagenda is gebaseerd op de huidige begrotingsspelregels. Het begrotingstekort van -0,2% in 2007 wordt omgebogen naar een structureel begrotingsoverschot van +1,0% in 2011 (feitelijk overschot 1,1%). Besparingen, voornamelijk door efficiency, scheppen ruimte voor intensiveringen oplopend naar 7 miljard in 2011. Door lastenverschuivingen (onder meer milieubelasting) ontstaat ruimte voor lastenverlichting oplopend naar 3 miljard in 2011 ten behoeve van participatie, economische structuurversterking en koopkracht.

De 10 projecten gekoppeld aan de pijlers staan hier samengevat en dit zijn de titels:

1.0 Een actieve internationale en Europese rol

2.0 Nederland ondernemend innovatieland.
2.1 Aanval op de schooluitval.

3.0 Schoner en zuiniger

4.0 van probleemwijk naar prachtwijk
4.1 deltaplan inburgering
4.2 Kansen voor kinderen
4.3 Iedereen doet mee

5.0 Veiligheid, stabiliteit en respect

6.0 De overheid als bondgenoot en een dienstbare publieke sector.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten